Sự khác nhau giữa visa 1 (single visa) lần và visa nhiều lần (multi visa)?

Sự khác nhau giữa visa 1 (single visa) lần và visa nhiều lần (multi visa)?

Sự khác nhau giữa thị thực du lịch Canada 1 lần (single-entry visa) và thị thực du lịch Canada nhiều lần (multiple-entry visa) như thế nào?

Có hai loại thị thực (visa) du lịch: 1 lần và nhiều lần. Thị thực có giá trị trong 1 khoảng thời gian nhất định và không thể sử dụng thị thực khi hết hạn.

Single-entry visa

-Thị thực du lịch 1 lần (Single-entry visa): Thị thực này cho phép bạn đến quốc gia đó chỉ 1 lần duy nhất.

Tức là bạn nhập cảnh xong xuất cảnh thì visa đó sẽ hết hiệu lực. Đến ngày hết hạn là ngày bạn bắt buộc phải rời khỏi quốc gia đó. Trong trường hợp bạn rời trước ngày thị thực hết hạn thì khi muốn trở lại bạn phải xin một thị thực du lịch mới.

Multiple-entry visa

– Thị thực du lịch nhiều lần (Multiple-entry visa): Thị thực này cho phép bạn đến quốc gia đó từ 2 lần trở lên khi thị thực chưa hết hạn. Thị thực này thường có giá trị dài hơn thị thực 1 lần.

Thị thực sẽ chỉ rõ số lần bạn được phép vào quốc gia đó. Bạn phải nhập cảnh vào đất nước đó trước khi thị thực của bạn hết hạn. Bạn không thể nhận được thị thực này nếu hộ chiếu của bạn còn giá trị trong khoảng thời gian ngắn hơn thị thực. Nếu hộ chiếu gần hết hạn, bạn hãy đổi hộ chiếu rồi hãy nộp đơn xin thị thực.

Đánh giá bài viết

Visa Á Châu – Vận hành bởi

Địa chỉ: 266/14 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0988.011.2490988.011.249

Email: lienhe@achau.net

www.achau.net - www.tanvanlang.com - www.visatop.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *