Cách nào để chứng minh có sự ràng buộc chặt chẽ ở Việt Nam?

Cách nào để chứng minh có sự ràng buộc chặt chẽ ở Việt Nam?

Chắc chắn ai khi xin visa đi nước ngoài. Nhất là mấy nước lớn thì đều phải chứng minh tài chính, thu nhập và chứng minh có sự rằng buộc chặt chẽ ở Việt Nam. Điều này giúp bên Lãnh Sứ Quán tin rằng bạn sẽ không bỏ trốn khi xin nhập cảnh nước họ.

Chứng minh sự ràng buộc khi phỏng vấn rất quan trong khi xin visa Mỹ. Thế nên bạn có nhiều bằng chứng về điều này là lợi thế rất lơn khi xin visa.

Sự ràng buộc là những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống ràng buộc bạn với đất nước của bạn. Sự ràng buộc chặt chẽ khác nhau theo từng quốc gia, thành phố và giữa người này với người khác, nhưng có thể đưa ra một số ví dụ như:

– Công việc;

– Gia đình và/hoặc

– Mối quan hệ với gia đình và bạn bè.

Trong khi tiến hành phỏng vấn visa, viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng đơn xin visa và cân nhắc trường hợp, kế hoạch chuyến đi và nguồn tài chính của đương đơn cũng như các mối ràng buộc bên ngoài Hoa Kỳ đảm bảo việc đơn đương sẽ rời khỏi Hoa Kỳ sau chuyến đi tạm thời.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *