Tour Nhật Bản

Tour Nhật Bản trượt tuyết: Tokyo – Hakone – Fuji – Yamanashi (4N3Đ)

Tour Nhật Bản trượt tuyết: Tokyo – Hakone – Fuji – Yamanashi (4N3Đ)

Khởi hành: Hồ Chí Minh
  • Phương tiện : Vietnam Airlines
  • Khách sạn: 3 sao

Giá từ

23,900,000

4 ngày 3 đêm

Rực rỡ sắc hoa anh đào Nhật Bản: Tokyo – Yamanashi – Owakudani – Fuji (5N4Đ)

Rực rỡ sắc hoa anh đào Nhật Bản: Tokyo – Yamanashi – Owakudani – Fuji (5N4Đ)

Khởi hành: Hồ Chí Minh
  • Phương tiện : Japan Airlines
  • Khách sạn: 3 sao

Giá từ

33,900,000

5 ngày 4 đêm

Mê đắm sắc hoa anh đào Nhật Bản: Tokyo – Yamanashi – Owakudani – Fuji (5N4Đ)

Mê đắm sắc hoa anh đào Nhật Bản: Tokyo – Yamanashi – Owakudani – Fuji (5N4Đ)

Khởi hành: Hồ Chí Minh
  • Phương tiện : Vietnam Airlines
  • Khách sạn: 4 sao

Giá từ

29,900,000

5 ngày 4 đêm

Cung đường hoa anh đào Nhật Bản: Kyoto-Osaka-Kobe-Nagoya-Yamanashi-Tokyo (6N5Đ)

Cung đường hoa anh đào Nhật Bản: Kyoto-Osaka-Kobe-Nagoya-Yamanashi-Tokyo (6N5Đ)

Khởi hành: HỒ CHÍ MINH
  • Phương tiện : Vietnam Airlines
  • Khách sạn: 3 sao

Giá từ

39,900,000

6 ngày 5 đêm