Thời hạn hiệu lực visa du lịch Úc nếu chưa đi là bao lâu?

Thời hạn hiệu lực visa du lịch Úc nếu chưa đi là bao lâu?

Tôi được cấp visa đi du lịch sang Úc thăm thân nhân, nhưng do có việc riêng nên tôi chưa đi ngay được. Xin hỏi kể từ ngày được cấp visa mà chưa đi liền thì sau bao lâu thì visa tự động hết hạn?

Thông thường, visa du lịch Úc có giá trị trong vòng 3-12 tháng, tính từ ngày người mang visa nhập cảnh vào Úc. Nói cách khác, thời hạn giá trị của visa là thời gian tối đa mà người mang visa được lưu trú lại Úc.

Hiện tại, chưa có quy định chung về thời hạn hiệu lực của visa tính từ ngày cấp, mà sẽ tùy từng trường hợp cụ thể và có ghi trong giấy thông báo mà bạn nhận được vào lúc được cấp thị thực.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin về thị thực của mình trực tuyến bất kỳ lúc nào thông qua tiện ích Kiểm tra tình trạng thị thực trực tuyến (Visa Entitlement Verification Online – VEVO) tại website www.immi.gov.au/e_visa/vevo.htm.

Tiện ích này sẽ cho bạn biết thông tin về ngày hết hạn visa cũng như bất kỳ điều kiện nào đính kèm thị thực hoặc các yêu cầu khác.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *