DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN + DU LỊCH QUỐC TẾ Á CHÂU

Giói thiệu dịch vụ visa Á Châu Đánh giá tỷ lệ đậu Visa 0988.011.249

Thời hạn hiệu lực visa du lịch Úc nếu chưa đi là bao lâu?

Thông thường, visa du lịch Úc có giá trị trong vòng 3-12 tháng, tính từ ngày người mang visa nhập cảnh vào Úc. Nói cách khác, thời hạn giá trị của visa là thời gian tối đa mà người mang visa được lưu trú lại Úc.

Hiện tại, chưa có quy định chung về thời hạn hiệu lực của visa tính từ ngày cấp, mà sẽ tùy từng trường hợp cụ thể và có ghi trong giấy thông báo mà bạn nhận được vào lúc được cấp thị thực.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin về thị thực của mình trực tuyến bất kỳ lúc nào thông qua tiện ích Kiểm tra tình trạng thị thực trực tuyến (Visa Entitlement Verification Online – VEVO) tại website www.immi.gov.au/e_visa/vevo.htm.

Tiện ích này sẽ cho bạn biết thông tin về ngày hết hạn visa cũng như bất kỳ điều kiện nào đính kèm thị thực hoặc các yêu cầu khác.

Đánh giá bài viết