DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN + DU LỊCH QUỐC TẾ Á CHÂU

Giói thiệu dịch vụ visa Á Châu Đánh giá tỷ lệ đậu Visa 0988.011.249

Chi phí để xin xét duyệt thị thực Úc là bao nhiêu?

Xin thông báo để quí vị được biết là bản thân lệ phí IOM không thay đổi – chỉ có tỷ giá qui đổi ngoại tệ thay đổi dẫn đến việc thay đổi trong việc qui đổi tiền đồng Việt Nam.

Lệ phí dịch vụ IOM từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
420,000 đồng (VNĐ) đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Ngắn hạn như thị thực Quá cảnh, thị thực Du học, thị thực Du lịch, thị thực Công tác.
420,000 VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Định cư.
420,000 VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống.
210,000 VNĐ đối với thị thực Điện tử (ETA); và 105,000 VNĐ cho việc in thị thực.
Đánh giá bài viết