Chi phí để xin xét duyệt thị thực Úc là bao nhiêu?

Chi phí để xin xét duyệt thị thực Úc là bao nhiêu?

Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực (VACs), Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVACs – IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng. Đề nghị quí vị lưu ý những thay đổi trong việc qui đổi tiền Đồng Việt Nam đối với lệ phí dịch vụ IOM kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Xin thông báo để quí vị được biết là bản thân lệ phí IOM không thay đổi – chỉ có tỷ giá qui đổi ngoại tệ thay đổi dẫn đến việc thay đổi trong việc qui đổi tiền đồng Việt Nam.

Lệ phí dịch vụ IOM từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
420,000 đồng (VNĐ) đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Ngắn hạn như thị thực Quá cảnh, thị thực Du học, thị thực Du lịch, thị thực Công tác.
420,000 VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Định cư.
420,000 VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống.
210,000 VNĐ đối với thị thực Điện tử (ETA); và 105,000 VNĐ cho việc in thị thực.
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *