Xin visa Mỹ thì phỏng vấn ở đâu?

Xin visa Mỹ thì phỏng vấn ở đâu?

Xin visa Mỹ thì phỏng vấn ở đâu?

Thự tế thông tin này đã có trong bài giới thiệu về thủ tục xin visa đi Mỹ. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn thắc mắc về nơi phỏng vấn xin visa Mỹ ở Việt Nam.

Xin visa Mỹ thì phỏng vấn ở đâu? - Gọi ngay để được tư vấn: 028.77777.888

Thường khi phỏng vấn xin visa Mỹ bạn phải tới Đại Sứ Quán Nếu ở từ khu vực Huế trở ra hoặc tới Lãnh Sứ Quán nếu bạn ở Đà Nẵng trở vào.

Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu phỏng vấn. Những đương đơn sau thường không phải có mặt trực tiếp:

- Đương đơn xin visa A-1, A-2 (khách viên chức thực hiện công việc chính phủ trung ương), C-2, C-3 (viên chức chính phủ trung ương quá cảnh để thực hiện công việc của chính phủ trung ương).

- Những bạn xinh visa Mỹ theo diện G-1, G-2, G-3, G-4 (viên chức chính phủ trung ương đi lại liên quan đến một tổ chức quốc tế hoặc nhân viên của một tổ chức quốc tế).

Lượt tham khảo: 6739

Date:

Gọi ngay để được tư vấn: 028.77777.888 - Xin visa Mỹ thì phỏng vấn ở đâu?
Xin visa Mỹ thì phỏng vấn ở đâu? Xin visa Mỹ thì phỏng vấn ở đâu?