Tìm kiếm : xin the xanh

Cách chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm

Nhiều bạn lo lắng không biết chương trình cấp thẻ xanh 2 năm xong rồi ra sao. Và muốn chuyển nó thành 10 năm cho an toàn. Tất nhiên thông tin này dành cho các bạn chưa từng qua Mỹ và đang tìm hiểu về thẻ xanh thế nên Á Châu sẽ đưa thông tin hết sức cụ thể cho từng trường hợp.

Chi tiết