Tìm kiếm : phí gia hạn visa Mỹ

Có cần phỏng vấn lại khi xin gia hạn visa Mỹ không?

Theo quy định về việc xuất nhập cảnh giữa các nước, Mỹ là một quốc gia đặc biệt. Vì sao? Vì hình thức xin visa khác biệt và cách thức gia hạn visa cũng vậy.  Vậy gia hạn visa Mỹ như thế nào? Có cần phỏng vấn lại khi xin gia hạn visa Mỹ không?

Chi tiết