Tìm kiếm : bay chim hong hac tren bai bien

Tắm biển và check in cùng hồng hạc, sao không thử?

Mùa hè đến rồi, mau xách balo đến vùng biển Caribbean tuyệt đẹp để tắm biển hạ hỏa thôi. Đặc biệt nhất là bãi biễn Flamindo, không chỉ được tắm biển mà còn được chơi đùa với chim hồng hạc cực thân thiện nữa đấy. Tắm biển và check in cùng hồng hạc, sao không thử?

Chi tiết