Tìm kiếm : Thành cổ Phượng Hoàng

Khám phá Thành cổ Phượng Hoàng ở Trung Quốc

Cổ thành Phượng Hoàng nằm tại huyện Phượng Hoàng, Châu tự trị người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây ở phía tây tỉnh Hồ Nam. Địa danh này được bảo tồn rất tốt cả về giá trị lịch sử và văn hóa và bảo lưu những giá trị của dân tộc ít người.

Chi tiết