Tìm kiếm : danh sách đen

Phải làm gì khi trùng tên trong danh sách đen và bị từ chối nhập cảnh Đài Loan?

Là một công ty chuyên về lĩnh vực xuất nhập cảnh, Á Châu gặp phải rất nhiều các đương đơn gọi điện thoại, gửi mail về công ty trình bày về trường hợp bị từ chối nhập cảnh của mình, trong đó đáng lưu ý nhất là bị từ chối nhập cảnh Đài Loan vì trùng tên trong danh sách đen. Nếu rơi vào trường hợp như vậy thì phải làm gì?

Chi tiết