Tìm kiếm : Sinh con tại Nhật Bản

Sinh con tại Nhật Bản có được mang quốc tịch Nhật hay không?

Tôi đang có bầu, đang muốn đi du lịch Nhật bản rồi sinh bên đó với mong muốn có điều kiện chăm sóc tốt nhất. Tôi nghe nói sinh con tại Mỹ với bất cứ trường hợp nào thì đều mang quốc tịch Mỹ. Vậy tôi sinh con ở Nhật bản có được mang quốc tịch Nhật bản hay không? - Triều My, Vĩnh Long.

Chi tiết