Tìm kiếm : Lưu trú quá hạn Visa Đài Loan

Lưu trú quá hạn Visa Đài Loan sẽ bị xử phạt như thế nào?

Đài Loan hiện vẫn đang là một quốc gia nhận  được nhiều sự quan tâm của cộng đồn g du lịch người Việt Nam. Tuy nhiên với lượng người Việt lưu trú và làm việc bất hợp pháp gia tăng đã ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình xin visa. Trong trường hợp lưu trú quá hạn visa du lịch Đài Loan sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chi tiết