Chính sách huỷ và hoàn tiền

Chính sách huỷ và hoàn tiền

Dịch vụ làm Chính sách huỷ và hoàn tiền chuyên nghiệp - 0866.806.086
Chính sách huỷ và hoàn tiền

Trường hợp chuyến đi bị hủy bỏ do công ty Á Châu travel 

1. Nếu Công ty Á Châu Travel không thực hiện được chuyến đi, Công ty Á Châu sẽ báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng đã đóng tiền trong vòng ba (03) ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Công ty Á Châu chịu mọi chi phí về dịch vụ mà Công ty đã đặt trước cho Quý khách như: đặc cọc dịch vụ khách sạn, hướng dẫn viên, nhà hàng, xe, tàu thuyền…

Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng: 

1. Trước ngày khởi hành, nếu có thành viên trong đoàn của khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng phải báo ngay cho công ty Á Châu và chịu chi phí hủy bỏ như sau:

  • Hủy trước 7 ngày: 30% tổng giá trị của chương trình Tour du lịch
  • Hủy từ 2 đến 6 ngày: 50% tổng giá trị của chương trình Tour du lịch.
  • Hủy trong vòng 48 giờ: 100% tổng giá trị của chương trình Tour du lịch.

2. Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty Á Châu bằng văn bản email hoặc fax và phải được Công ty Á Châu xác nhận. Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận.

3. Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

Lượt tham khảo: 3284

Date: 2019-01-17 22:38:26