Đại Lý VISA

Tuyển dụng Đại Lý VISA
2017-11-16 16:18:44

Tuyển dụng Đại Lý VISA

Công ty Á Châu tuyển dụng Đại Lý tham gia hành trình "Kết Nối Triệu Trái Tim". Với 15 năm trong lĩnh vực VISA, Á Châu chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc hội ngộ tình thân ngập tràn trong nước mắt của người Việt Nam xa xứ...đó là điều khiến chúng tôi hạnh phúc. Á Châu không chỉ là công ty VISA đơn thuần, hơn tất cả chúng tôi mong muốn trở thành một dịch vụ gắn kết yêu thương. Mục đích đơn giản ấy sẽ khó thành hiện thật nếu Á Châu thiếu sự đồng hành của Đại Lý, Đối Tác trên khắp cả nước. Lựa chọn hợp tác hay khởi nghiệp cùng Á Châu ngoài yếu tố kinh doanh hiệu quả, chiết khấu cao...Bạn còn nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Chi tiết