FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN CANADA

FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN CANADA

FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN CANADA

MẪU ĐƠN CUNG CẤP THÔNG TIN XIN VISA CANADA


Đi Canada thăm ai?..............................................................

Đi bao lâu ……………….. (Khi nào đi)?............................Ai trả chi phí cho chuyến đi?....................................... Lần cuối cùng người mời ở Canada về Việt Nam? ……………………………………………………………….. Họ có bao nhiêu đứa con( Bao nhiêu tuổi?)………………………………………………………………….........

Họ & tên

Ngày sinh

Quan hệ

Nơi sinh

Tình trạng hôn nhân

Nghề nghiệp hiện tại – Nơi làm

Địa chỉ hiện tạiĐương đơnVợ/ chồngMẹChaAnh/ Chị/

E trai/ E gái - 1Anh/ Chị/

E trai/ E gái - 2Anh/ Chị/

E trai/ E gái - 3Anh/ Chị/

E trai/ E gái - 4Anh/ Chị/

E trai/ E gái - 5Con trai/ Con gái - 1Con trai/ Con gái – 2Con trai/ Con gái – 3Con trai/ Con gái – 4Con trai/ Con gái - 5

Số điện thoại di động: Số điện thoại nhà:

Nghề nghiệp 10 năm trước đây:

Từ ……………Tới……………….Công việc…………….Công ty…………………..………Tại…………….... Từ ……………Tới……………….Công việc…………….Công ty…………………..………Tại……………….

Bậc học cao nhất: Trường: Địa chỉ:

Các nước đã đi du lịch:

Đã từng bị từ chối /cấp visa của nước nào/ khi nào?

Thu nhập hàng tháng vợ:…………………………….Chồng…………………………............................................ Có mấy căn nhà?.........................................................Có mấy miếng đất?................................................................

Có mấy chiếc xe ô tô:………………………………..Có máy chiếc xe máy:……………………………………...

Tôi là …………………………………đã đọc và xác nhận tất cả thông tin trên do tôi cung cấp.

Ngày: ………………………………..Ký tên:……………………………………………………………………………………………………………….


Lượt tham khảo: 1424

Date:

FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN CANADA FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN CANADA