CHECKLIST HỒ SƠ VISA THĂM THÂN PHÁP

CHECKLIST HỒ SƠ VISA THĂM THÂN PHÁP

CHECKLIST HỒ SƠ VISA THĂM THÂN PHÁP


A. GIẤY TỜ TÙY THÂN

 1. Hộ chiếu
 2. 2 hình 4x6
 3. Hộ khẩu
 4. Giấy đăng ký kết hôn

B. BẰNG CHỨNG VỀ CÔNG VIỆC, THU NHẬP

 1. Nếu là nhân viên: Hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ của công ty.
 2. Nếu là chủ doanh nghiệp / cổ đông, đăng ký thương mại của công ty;
 3. Nếu là chủ sở hữu đất đai / bất động sản, là tài sản và bằng chứng cho thấy thu nhập từ chúng;
 4. Nếu đã nghỉ hưu cung cấp thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu

C. BẰNG CHỨNG VỀ TÀI CHÍNH

 1. Báo cáo ngân hàng của 3 tháng cuối
 2. Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tài khoản tiết kiệm số dư ngân hàng (nếu các nguồn lực tài chính không liên quan đến thu nhập chứng minh, bạn phải chứng minh nguồn gốc thu nhập của bạn)
 3. Payslips kéo dài 3 tháng
 4. Bảo hiềm du lịch

D. PHÍA NGƯỜI MỜI

 1. Thư mời bản gốc
 2. Hộ chiếu người mời
 3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người mời và người được mời
 4. Nếu người mời bảo trợ mọi chi phí chuyến đi thì cung cấp các giấy tờ về công việc, thuế, tài chính của người mời

Lưu ý : Đối với người chưa thành niên (dưới 18 tuổi), bạn phải cung cấp một văn bản uỷ quyền , có chữ ký của cả cha lẫn mẹ hoặc người đại diện pháp lý, các bản sao hộ chiếu hoặc chứng khác của cha mẹ / người đại diện hợp pháp với chữ ký của họ và bằng chứng của mối quan hệ gia đình (nếu bản sao của khẩu nên ho cung cấp ở trên không đã được đề cập, cung cấp giấy khai sinh của trẻ vị thành niên).

THỜI GIAN XÉT DUYỆT: 15 Ngày làm việc

Lượt tham khảo: 790

Date:

CHECKLIST HỒ SƠ VISA THĂM THÂN PHÁP CHECKLIST HỒ SƠ VISA THĂM THÂN PHÁP