CHECKLIST HỒ SƠ VISA NHẬT BẢN THĂM NGƯỜI QUEN

CHECKLIST HỒ SƠ VISA NHẬT BẢN THĂM NGƯỜI QUEN

CHECKLIST HỒ SƠ VISA NHẬT BẢN THĂM NGƯỜI QUEN


CÔNG TY Á CHÂU XIN GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VISA THĂM THÂN NHẬT BẢN

A. GIẤY TỜ CÁ NHÂN:

 1. Hộ chiếu gốc
 2. 1 hình 4.5x4.5 (Chụp không quá 6 tháng)
 3. Bản sao công chứng CMND
 4. Bản sao công chứng hộ khẩu
 5. Bản sao công chứng giấy đăng ký kết hôn (nếu có)

B. BẰNG CHỨNG CÔNG VIỆC

 1. Nếu là nhân viên công ty:
 • Hợp đồng lao động: đầy đủ chức danh trong công ty, mức lương, chi tiết liên hệ của công ty
 • Đơn xin nghỉ phép trong khoảng thời gian định đi thăm nhật bản

2. Nếu là chủ doanh nghiệp:

 • Bản sao giấy phép kinh doanh
 • Thông báo thuế thu nhập cá nhân/doanh nghiệp cho năm tài chính trước đó

3. Nếu là sinh viên trên 18 tuổi:

 • Giấy xác nhận của nhà trường

4. Giấy tờ bổ sung đối với đương đơn dưới 18 tuổi: (Nếu không có sự giám hộ của 1 hay cả 2 bố/mẹ hay người có quyền giám hộ đi cùng)

 • Bản gốc thư đồng ý cho đương đơn đi nhật bản ký bởi bố/mẹ hay người giám hộ hợp pháp không đi cùng và được xác nhận bởi chính quyền địa phương
 • Bản sao công chứng CMND của bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp

C. BẰNG CHỨNG THU NHẬP VÀ TÀI CHÍNH

1. Sao kê tài khoản ngân hàng (Nếu có thu nhập nhận qua tài khoản )

2. Sổ tiết kiệm (Xác nhận số dư sổ tiết kiệm)

3. Bằng chứng về thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phẩn hoặc từ các nguồn đầu tư khác (nếu có)

4. Bản sao công chứng giấy tờ nhà đất, xe…

D. CHỨNG MINH MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG

 1. Giấy khai sinh
 2. Hình chụp chung…

E. GIẤY TỜ PHÍA NHẬT BẢN (NGƯỜI MỜI):

 1. Giấy bảo lãnhdanh sách người xin visa (Từ 2 người trở lên)
 2. Giấy chứng nhận làm việc của người bảo lãnh (nếu là doanh nghiệp tư nhân thì giấy phép kinh doanh, hoặc tờ khai nộp thuế)
 3. Giấy chứng minh thu nhập (một trong các loại giấy tờ sau)

- Giấy nộp thuế (có ghi rõ thu nhập)

- Tờ khai nộp thuế (phải có dấu đóng của cơ quan thuế Nhật Bản)

- Giấy chứng nhận thu nhập (do cơ quan hành chính của Nhật Bản cấp)

* Không chấp nhận bảng xác nhận thu nhập do công ty cấp.
* Nếu không xuất trình được các hồ sơ nói trên thì phải xuất trình bản photocopy sổ tiết kiệm ngân hàng có ghi rõ quá trình sử dụng tài khoản trong vòng 6 tháng gần nhất.

Trường hợp đương sự xin visa tự chi trả toàn bộ chuyến đi chứng minh được khả năng tài chính thì không cần giấy bảo lãnh và các giấy tờ chứng minh thu nhập của người bảo lãnh. Trường hợp này cần xuất trình hồ sơ sau:

 • Giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng người xin visa đứng tên
 • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan thẩm quyền cấp
 1. Giấy lý do mời : Giấy này bắt buộc phải có, ngay cả trường hợp không cần giấy bảo lãnh. Phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng.
  Phải ghi rõ cụ thể tất cả các nơi viếng thăm tại Nhật Bản và nội dung các hoạt động, ví dụ không được ghi chung chung như “thăm người quen” mà phải ghi rõ quá trình quen biết đưa đến việc bảo lãnh, các hoạt động và các nơi viếng thăm.
 2. Giấy cư trú (bản ghi toàn bộ các hạng mục cả hộ gia đình, bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng trở lại).

Đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản ngoài Giấy cư trú phải có thêm photo hai mặt Thẻ Cư trú, và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú):

 1. Chương trình lưu trú
 • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình hoạt động phải rõ ràng, phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thoại).
 • Chương trình lưu trú phải ghi rõ từng ngày một, tuy nhiên trường hợp các hoạt động liên tục giống nhau thì ở phần ngày tháng năm có thể ghi: từ ngày... tháng... năm... đến ngày.. tháng... năm...
 • Chương trình lưu trú phải được viết bởi người mời hoặc người bảo lãnh tại Nhật Bản.

2. Hồ sơ chứng minh mục đích nhập cảnh vào Nhật: (Các giấy tờ cần trả lại bản gốc xin vui lòng kèm bản copy)
Thư từ đã trao đổi, e-mail, fax, biên nhận tiền điện thoại quốc tế, hình chụp chung, photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú, đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản phải có photo hai mặt Thẻ Cư trú v.v.

GHI CHÚ:

 • Thời gian xét duyệt: 5 ngày làm việc
Lượt tham khảo: 2415

Date:

CHECKLIST HỒ SƠ VISA NHẬT BẢN THĂM NGƯỜI QUEN CHECKLIST HỒ SƠ VISA NHẬT BẢN THĂM NGƯỜI QUEN