CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH HÀ LAN

CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH HÀ LAN

CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH HÀ LAN

1. Hộ chiếu gốc và bản sao các trang có thị thực của hộ chiếu cũ

2. 2 hình 3.5x4.5 (chụp không quá 6 tháng)

3. sao công chứng Hộ khẩu

4. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân

5. Những công dân của quốc gia thứ ba sinh sống tại Việt Nam phải cung cấp Bằng chứng về việc đang sinh sống hợp pháp tại đất nước mình đang nộp hồ sơ, ví dụ: hộ chiếu, thị thực hoặc giấy phép và bản sao. Giấp phép cư trú phải còn hạn ít nhất 3 tháng sau ngày rời khỏi khối Schengen; Giấy phép lao động ( nếu có thể).

6. Với những người dưới 18 tuổi đi một mình hoặc đi cùng bố hoặc mẹ cần phải nộp nhứng giấy tờ sau:

· Giấy khai sinh
· Giấy tờ cá nhân mang chữ ký của bố mẹ (một người một bản).
· Thư chấp thuận từ cả bố và mẹ, đồng ý cho con được đi;
· Thư xác nhận từ tòa án về việc bố hay mẹ có toàn quyền và nghĩa vụ chăm sóc con (nếu có thể).

· Giấy xác nhận cho đương đơn được nghỉ học từ phía nhà trường (nếu có thể).

7. Visa, hộ chiếu hoặc các giấy thông hành khác thể hiện được quyền vào điểm đến tiếp theo sau khi bạn rời khỏi khối Schengen

8. Hợp đồng bảo hiểm du lịch-y tế có hiệu lực và bản photo, tài liệu chính thức từ công ty bảo hiểm cung cấp:

·Hợp đồng bảo hiểm mang tên của đương đơn.
·Bảo hiểm có giá trị cho toàn khối Schengen và thời gian của chuyến đi.

·Trị giá của bảo hiểm ít nhất là 30,000€.
·Bao gồm các chi phí y tế, phí chăm sóc tại bệnh viện, điều trị y tế khẩn cấp và việc hồi hương ( bao gồm trường hợp bị tử vong).

9. Các giấy tờ chứng minh việc làm và thu nhập và sự ràng buộc ở việt nam:

·Giấy xác nhận từ phía công ty, hợp đồng lao động hoặc các giấy tờ khác chứng minh bạn đang làm việc tại Việt Nam.

·Giấy tờ chứng minh quý vị đang theo học hoặc đào tạo tại Việt Nam.
·Giấy tờ xác nhận từ phía nhà trường cho học sinh
·Giấy tờ chứng nhận bạn có nhà cửa hoặc bất động sản tại Việt Nam.
·Giấy tờ xác nhận quý vị có người phụ thuộc tại Việt Nam

10. Giấy tờ chứng minh mục đích đi thăm người thân/bạn bè

·Tuyên bố bảo lãnh ("FormulierGarantstelling/

Logiesverstrekking") không quá 3 tháng. Mẫu này được hoàn thiện bởi người bảo hộ là công dân Hà Lan và chữ kí của người đó phải được hợp pháp hóa tại chính quyền thành phố. Đơn này được cấp tại chính quyền các thành phố tại Hà Lan hoặc trên trang web.

11, Bằng chứng chứng minh rằng quý vị hoặc người mời có thể chi trả cho chuyến đi:

·Hợp đồng lao động của người mời có giá trị ít nhất 12 tháng kể từ ngày nộp đơn thị thực; VÀ bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc các giấy tờ chứng minh thu nhập tương đương.

HOẶC

· Bản sao kê tài khoản trong 3 tháng gần nhất, nếu như đương đơn tự chi trả.

Nếu có thể: Chứng minh mối quan hệ với người quý vị dự định sang thăm, ví dụ giấy khai sinh hoặc đăng kí kết hôn..

Thời gian xét duyệt: 15 ngày làm việc

Lượt tham khảo: 2010

Date:

CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH HÀ LAN CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH HÀ LAN