CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH ĐÀI LOAN

CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH ĐÀI LOAN

CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH ĐÀI LOAN

1. Hộ chiếu bản gốc (có ký tên)

2. Photo các trang hộ chiếu

3. 2 ảnh 4x6 nền trắng

4. Chứng minh nghề nghiệp của du khách bản photo

  • Hợp đồng lao động,bảng lương 3 tháng gần nhất, BHYT, BHXH…Bản gốc để ngoài đối chiếu xong trả lại

5. Chứng minh tài chính: nhà đất, xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm – sổ tiết kiệm gốc mang theo đối chiếu xong trả lại . Sổ tiết kiệm tối thiều 100triệu

Thời gian xét hồ sơ: 7 ngày làm việc

Lượt tham khảo: 1783

Date:

CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH ĐÀI LOAN CHECKLIST HỒ SƠ VISA DU LỊCH ĐÀI LOAN