Category Archives: Visa nhập cảnh Việt Nam

Người mang quốc tịch Mỹ sang Việt Nam có cần xin visa không?

Công dân gốc Mỹ hoặc người Mỹ gốc Việt (người Việt mang quốc tịch Mỹ) [...]